הספקים שלנו

mmtw.jpg
PB Finestre logo
Schueco logo
mixlegno.jpg
hella.jpg
thatplace.jpg
europa.jpg

OTIIMA ISRAEL LTD

 מבית המדייק בע"מ

  • Facebook
  • Instagram

hamedayek@bezeqint.net  /  sales@otiima.com

(tel)  03-5591533  :טל  /  (fax)  03-5591534  :פקס